Učitelský sbor SPgŠ Beroun

Profesorský sborVyučuje předmětyDalší úkoly, funkceTelefonní linka
E-mailová adresa
Balvínová Jitka, Mgr.český jazyk
hudební výchova
Třídní prof. 3.PB311 604 931
balvinova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Beranová Ivana, Mgr.ruský jazyk
hudební výchova
hudební nástroj
311 604 931
beranova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Čopáková Zuzana, PhDr.anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
konverzace
Třídní prof. 4.LA311 653 019
copakova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Drvotová Bohuslavačeský jazyk
psychologie
Výchovná poradkyně
Protidrogová preventistka
Správce školní knihovny
311 653 008
drvotova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Hanslová Martina, Mgr.hudební výchova
hudební nástroj
Vedoucí pěveckého sboru311 604 931
311 604 932
hanslova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Horák Pavel, Mgr.český jazyk
výtvarná výchova
311 604 934
horak(zavináč)oaspgsberoun.cz
Karhanová Jitka, Mgr.matematika
pedagogika
informatika
pedagogický seminář
Správce webu SPgŠ
Třídní prof. 2.DD
karhanova(zavináč)oaspgsberoun.cz
WEB
Králová Jana, Mgr.český jazyk
německý jazyk
311 653 004
vyuka.janakralova(zavináč)seznam.cz
Králová Kateřina, Mgr.anglický jazyk
konverzace
pedagogika
pedagogický seminář
pedagogická praxe
Správce webu SPgŠ
Vedoucí KMD
Třídní prof. 4.PA
Třídní prof. 4.DD
311 653 007
kralova_k(zavináč)oaspgsberoun.cz
Koudelková Anna, Mgr.hudební výchova
hudební nástroj
Pěvecký sbor
Třídní prof. 1.PB
311 604 933
anna77koud(zavináč)seznam.cz
Krubová Kateřina, Mgr.tělesná výchova
anglický jazyk
konverzace
plavání
Třídní prof. 1.PA311 653 027
krubova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Kubásková Jana, Mgr.výtvarná výchova
občanská nauka
pedagogická praxe
Vedoucí výtvarného praktika
Třídní prof. 2.PB
311 604 934
jana.kubaskova(zavináč)centrum.cz
Kuníková Ilona, Mgr.český jazyk
dějepis
historický seminář
Třídní prof. 2.LA
Vedoucí předmětové komise
společenskovědních předmětů
kunikova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Lstibůrková Marie, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 004
lstiburkova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Luxová Lucie, Mgr.francouzský jazyk
výtvarná výchova
311 653 019
luxova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Musil Roman, Mgr.dramatická výchova
pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise DV
311 653 006
musil(zavináč)oaspgsberoun.cz
Mužík Vladimír, Mgr.český jazyk
hudební výchova
hudební nástroj
Vedoucí předmětové
komise HV
Třídní prof. 3.LA
Třídní prof. 1DB
311 604 933
muzik(zavináč)oaspgsberoun.cz
Nekvindová Soňa, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 019
nekvindova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Němec Pavel, Mgr.tělesná výchova
zeměpis
Vedoucí předmětové
komise TV
311 653 027
nemec(zavináč)oaspgsberoun.cz
Novák Miloš, Mgr.tělesná výchova
informatika
Správce webu SPgŠ
IT podpora
Třídní prof. 1.LA
311 653 004
311 604 936
novak(zavináč)oaspgsberoun.cz
Pachner Jiří, Mgr. speciální pedagogika311 653 023
pachner(zavináč)oaspgsberoun.cz
Pavlásek Pavel, Mgr.tělesná výchova
zeměpis
Zástupce ředitele311 653 003
pavlasek(zavináč)oaspgsberoun.cz
Petříček Tomáš, Mgr.občanská nauka
výtvarná výchova
Vedoucí předmětové
komise VV
Třídní prof. 3.PA
311 604 934
petricek(zavináč)oaspgsberoun.cz
Pošmurná Hana, Mgr.německý jazyk
konverzace
pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise NJ
311 653 016
posmurna(zavináč)oaspgsberoun.cz
Radová Henrieta, Mgr.fyzika
informatika
311 653 005
radova(zavinac)oaspgsberoun.cz
Slavíková Lucie, Mgr.matematika
biologie
311604937
slavikova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Solarová Pavlína, Mgr.biologie
matematika
Třídní prof. 2.PA311 653 005
solarova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Součková Michaela, Bc.tělesná výchova
občanská výchova
plavání
Třídní prof. 4.PB311 604 936
souckova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Stibůrek Michal, Mgr.informatika
tělesná výchova
Třídní prof. 3.LB311 604 936
stiburek(zavináč)oaspgsberoun.cz
Stodůlková Eva, Mgr.psychologie
pedagogická praxe
Třídní prof. 2DA311 653 008
stodulkova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Svobodová Jana, Ing.anglický jazyk
konverzace
311 653 019
svobodova_j(zavináč)oaspgsberoun.cz
Šíma Ladislavinformatika
plavání
Zástupce ředitele
Třídní prof. 1D
311 653 002
sima(zavináč)oaspgsberoun.cz
Šonka Karel, Mgr.pedagogika
pedagogická praxe
dějepis
historický seminář
311 653 007
sonka(zavináč)oaspgsberoun.cz
Šrajerová Jana, Ing.matematika311 653 018
srajerova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Vaněk Jaroslav, Mgr.tělesná výchovaTřídní prof. 1DC311 604 936
vanek(zavináč)oaspgsberoun.cz
Vítková Miroslava, Ing.chemie
biologie
311 653 005
vitkova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Vydrová Eva, Mgr.hudební výchovaTřídní prof. 2DB311 604 932
vydrova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Zajíčková Lucie, Mgr.český jazyk
německý jazyk
311604937
zajickova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Zapletalová Eliška,
PhDr., PaedDr.
občanská nauka
pedagogika
pedagogická praxe
seminář ZSV
Vedoucí předmětové
komise PED, PSY
Místopředseda školské rady
Třídní prof. 2DC
311 653 008
zapletalova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Garkischová Mariečeský jazykExterní vyučující311 653 007
garkischova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Haklová Jitka, Mgr.dramatická výchovaExterní vyučující311 653 006
haklova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Kahoun Martin, Mgr., MBAanglický jazyk
ruský jazyk
Externí vyučujícíkahoun@oaspgsberoun.cz
Priknerová Petra, Mgr.dramatická výchova
speciální pedagogika
Externí vyučujícípriknerova(zavináč)oaspgsberoun.cz
Svoboda Pavelanglický jazykExterní vyučující311 653 004
svoboda@oaspgsberoun.cz

 

Nejvhodnější doba telefonování profesorům je o přestávkách:

7.45 – 8.00           před vyučováním

8.45 – 8.50           po 1. hodině

9.35 – 9.50           po 2. hodině

10.35 – 10.45        po 3. hodině

11.30 – 11.35        po 4. hodině

12.20 – 12.25        po 5. hodině

13.10 – 13.15        po 6. hodině

14.00 – 14. 05       po 7. hodině

14.50 – 14.55        po 8. hodině

konec vyučování je po 9. hodině v 15.40 h.

 

v pátek končí výuka nejpozději ve 13.10 h.

 

Pouze pro profesory:

Školní e-mail

elektronická docházka

Bakaláři

Share Button