Učitelský sbor SPgŠ Beroun

Profesorský sborVyučuje předmětyDalší úkoly, funkceTelefonní linka
E-mailová adresa
Balvínová Jitka, Mgr.český jazyk
hudební výchova
Třídní prof. 2.PB311 604 931
balvinova@oaspgsberoun.cz
Beranová Ivana, Mgr.ruský jazyk
hudební výchova
hudební nástroj
311 604 931
beranova@oaspgsberoun.cz
Čopáková Zuzana, PhDr.anglický jazyk
německý jazyk
ruský jazyk
konverzace
Třídní prof. 3.LA311 653 019
copakova@oaspgsberoun.cz
Drvotová Bohuslavačeský jazyk
psychologie
Výchovná poradkyně
Protidrogová preventistka
Správce školní knihovny
311 653 008
drvotova@oaspgsberoun.cz
Hanslová Martina, Mgr.hudební výchova
hudební nástroj
Vedoucí pěveckého sboru
Třídní prof. 4.PB
311 604 931
311 604 932
hanslova@oaspgsberoun.cz
Horák Pavel, Mgr.český jazyk
výtvarná výchova
Třídní učitel 1D311 604 934
horak@oaspgsberoun.cz
Karhanová Jitka, Mgr.matematika
pedagogika
informatika
pedagogický seminář
Zástupkyně ředitele
Správce webu SPgŠ
Třídní prof. 4.PA
311 653 003
karhanova@oaspgsberoun.cz
WEB
Klimeš David, Mgr.český jazyk
dějepis
hudební výchova
311 653 016
klimes@oaspgsberoun.cz
Králová Jana, Mgr.český jazyk
německý jazyk
311 653 004
vyuka.janakralova@seznam.cz
Králová Kateřina, Mgr.anglický jazyk
konverzace
pedagogika
pedagogický seminář
pedagogická praxe
Správce webu SPgŠ
Vedoucí KMD
Třídní prof. 3.PA
311 653 007
kralova_k@oaspgsberoun.cz
Krubová Kateřina, Mgr.tělesná výchova
anglický jazyk
konverzace
plavání
krubova@oaspgsberoun.cz
Kubásková Jana, Mgr.výtvarná výchova
občanská nauka
pedagogická praxe
Vedoucí výtvarného praktika
Třídní prof. 1.PB
311 604 934
jana.kubaskova@centrum.cz
Kubík Petr, Mgr.anglický jazyk
konverzace
Tiskárna ve 2. patře
Třídní prof. 3DD
311 653 004
kubik@oaspgsberoun.cz
Kuníková Ilona, Mgr.český jazyk
dějepis
Třídní prof. 1.LAkunikova@oaspgsberoun.cz
Lstibůrková Marie, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 004
Luxová Lucie, Mgr.francouzský jazyk
výtvarná výchova
311 653 019
luxova@oaspgsberoun.cz
Musil Roman, Mgr.dramatická výchova
pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise DV
311 653 006
musil@oaspgsberoun.cz
Mužík Vladimír, Mgr.český jazyk
hudební výchova
hudební nástroj
Vedoucí předmětové
komise HV
Třídní prof. 2.LA
Třídní prof. 2DA
311 604 933
muzik@oaspgsberoun.cz
Nekvindová Soňa, Mgr.anglický jazyk
konverzace
311 653 019
nekvindova@oaspgsberoun.cz
Němec Pavel, Mgr.tělesná výchova
zeměpis
Vedoucí předmětové
komise TV
311 653 027
nemec@oaspgsberoun.cz
Novák Miloš, Mgr.tělesná výchova
informatika
Správce webu SPgŠ
IT podpora
Třídní prof. 4.LA
311 653 004
311 604 936
novak@oaspgsberoun.cz
Petříček Tomáš, Mgr.občanská nauka
výtvarná výchova
Vedoucí předmětové
komise VV
Třídní prof. 1DD
311 604 934
petricek@oaspgsberoun.cz
Pintová Kateřina, Mgr.francouzský jazyk311 653 023
pintova@oaspgsberoun.cz
Pošmurná Hana, Mgr.německý jazyk
konverzace
pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise NJ
311 653 016
posmurna@oaspgsberoun.cz
Radová Henrietafyzika311 653 005
Slavíková Lucie, Mgr.matematika
biologie
311604937
slavikova@oaspgsberoun.cz
Solarová Pavlína, Mgr.biologie
matematika
Třídní prof. 1.PA311 653 005
solarova@oaspgsberoun.cz
Součková Michaela, Bc.tělesná výchova
občanská výchova
plavání
Třídní prof. 3.PB311 604 936
souckova@oaspgsberoun.cz
Stibůrek Michal, Mgr.informatika
tělesná výchova
Třídní prof. 2.LB311 604 936
stiburek@oaspgsberoun.cz
Stodůlková Eva, Mgr.psychologie
pedagogická praxe
Třídní prof. 1DA311 653 008
stodulkova@oaspgsberoun.cz
Šíma Ladislavinformatika
plavání
Zástupce ředitele311 653 002
sima@oaspgsberoun.cz
Šonka Karel, Mgr.pedagogika
pedagogická praxe
dějepis
Vedoucí předmětové komise
společenskovědních předmětů
311 653 007
sonka@oaspgsberoun.cz
Šrajerová Jana, Ing.matematika311 653 018
srajerova@oaspgsberoun.cz
Vaněk Jaroslav, Mgr.tělesná výchovaTřídní prof. 2DB311 604 936
vanek@oaspgsberoun.cz
Vítková Miroslava, Ing.chemie
biologie
Třídní prof. 2.PA311 653 005
vitkova@oaspgsberoun.cz
Vydrová Eva, Mgr.hudební výchovaTřídní prof. 1DB311 604 932
vydrova@oaspgsberoun.cz
Zajíčková Lucie, Mgr.český jazyk
německý jazyk
311604937
zajickova@oaspgsberoun.cz
Zapletalová Eliška,
PhDr., PaedDr.
občanská nauka
pedagogika
pedagogická praxe
Vedoucí předmětové
komise PED, PSY
Místopředseda školské rady
Třídní prof. 1DC
311 653 008
zapletalova@oaspgsberoun.cz
Doležalová Eva, Mgr.hudební nástrojExterní vyučující311 604 933
dolezalova@oaspgsberoun.cz
Garkischová Mariečeský jazykExterní vyučující311 653 007
garkischova@oaspgsberoun.cz
Haklová Jitka, Mgr.dramatická výchovaExterní vyučující311 653 006
haklova@oaspgsberoun.cz
Kaplanová Lucie, Mgr.psychologie
speciální pedagogika
Externí vyučující311 653 008
kaplanova@oaspgsberoun.cz
Priknerová Petra, Mgr.dramatická výchova
speciální pedagogika
Externí vyučujícípriknerova@oaspgsberoun.cz

 

Nejvhodnější doba telefonování profesorům je o přestávkách:

7.45 – 8.00           před vyučováním

8.45 – 8.50           po 1. hodině

9.35 – 9.50           po 2. hodině

10.35 – 10.45        po 3. hodině

11.30 – 11.35        po 4. hodině

12.20 – 12.25        po 5. hodině

13.10 – 13.15        po 6. hodině

14.00 – 14. 05       po 7. hodině

14.50 – 14.55        po 8. hodině

konec vyučování je po 9. hodině v 15.40 h.

 

v pátek končí výuka nejpozději ve 13.10 h.

 

Pouze pro profesory:

Školní e-mail

elektronická docházka

Bakaláři

Share Button