Termíny

 

Termín státní písemné části:

4. září 2017 – 6. září 2017 — didaktické testy společné části maturitní zkoušky, na SOŠ A SOU HOŘOVICE, Palackého nám. 100, Hořovice

Podrobný rozpis písemných maturitních zkoušek (PP a DT) – podzim 2017

Termín školní části:

Praktické maturitní zkoušky

tělesná výchova (denní i dálkové studium) – 1. září2017

hudební výchova (denní i dálkové studium) – 8. září 2017

výtvarná výchova (denní i dálkové studium) – 8. září 2017

 

Ústní maturitní zkoušky

11. – 13. září


Rozpis praktických maturitních zkoušek:

Tělesná výchova

Výtvarná výchova –  8. září 2017 od 12:00 v učebně VV (přízemí)

Hudební výchova 8. září 2017 od 8:00 v hudebním sále (3. patro)

.

Rozpis ústních maturitních zkoušek:
prosím sledujte průběžně rozpisy, může dojít k proměnám časů

Třídy: 4DD, 4LA, 4PA, 4PB

Třídy: 1.D, 2DA, 2DB, 2DC

Share Button