Přijímací řízení – dálkové studium


Školní část přijímacího řízení

Přečtěte si FAQ – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE DÁLKOVÉHO STUDIA


Kritéria přijímacího řízení


Informace k jednotlivé maturitní zkoušce


Ředitel  školy vyhlašuje na základě zákona č. 561 Sb. o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č 394/ 2008 Sb., kterou se stanoví podrobnosti  o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, kritéria  přijímacího řízení  ve školním roce 2018 – 19 pro denní, kombinované a dálkové vzdělávání.

Přijatí žáci nastupují do školy ve školním roce 2019 – 2020

Dálkové a kombinované vzdělávání : 1. kolo

Podávání přihlášek:   Do 20. března 2019

Přihlášku si můžete stáhnout: zde

 Upozornění: Definitivní počet přijímaných žáků na jednoletou a dvouletou  formu studia stanoví ředitel školy do 31. března 2019 na základě podaných přihlášek.

 

ZDE si můžete stáhnout lékařské osvědčení pro vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové (kombinované) studium

 

 

 

 

Share Button