Denní studium  / 

Jelikož průběžné praxe v mateřských školách skončily na konci dubna, vydala se 3.PA namísto toho ve čtvrtek 16. června na exkurzi do MŠ V Lukách v Rakovníku. Budova školky již z dálky zaujme novou fasádou a veselými barvami. Uvnitř jsou to hlavně paní učitelky, které navozují pohodu a příjemnou atmosféru dětem. Nás se ujala zástupkyně […]

Denní studium | Dramatická výchova | Hudební výchova | Výtvarná výchova  / 

  Bylo, nebylo, nebo přece jen bylo? Na dvoře berounského kláštera pro mladé dámy, se místní řádové sestry rozhodly, uskutečnit výjezd do blízkých křivoklátských lesů, za studiem umění. 30. máje léta páně 2016 nasedla celá výprava do koněspřežky, která je dopravila do letního sídla ve Višňové. Ke štěstí všech, byly komnaty vybaveny zásuvkami a magickou […]

Denní studium  / 

A je to tady! Čtyři roky utekly jako voda a my se museli rozloučit s našimi maturanty. Rozpaky byly na obou stranách, však jsme se vídali denně a najednou děkujeme a na shledanou! Maturitní vysvědčení byla předána z rukou třídních učitelů a potřást pravicí přišel také pan ředitel a paní zástupkyně. Nezbývá než všem úspěšným […]

Denní studium | Výtvarná výchova  / 

Poslední ohlédnutí za praktickými maturitními zkouškami bude ve výtvarném ateliéru, kde 12. května v odpoledních hodinách proběhla vernisáž prací studentů oboru Pedagogického lycea i Předškolní a mimoškolní pedagogika, kteří si jako svou specializaci vybrali výtvarnou výchovu. Hodnocení a komentáře od komise si maturanti vyslechli ještě před zahájením a pak už se mohli věnovat svým rodičům, […]

Denní studium | Dramatická výchova  / 

Studenti oboru Pedagogické lyceum si mohou zvolit jako svou specializaci dramatickou výchovu. Z té pak na konci 4. ročníku maturují. Mohlo by se to zdát jako úkol lehký, opak je však pravdou. Přípravy na praktickou maturitní zkoušku byly pečlivé, rozhlasové hry (např. pohádka, kterou můžete slyšet v rádiu, doplněnou zvuky) do detailu propracované a improvizace, […]

Denní studium | Hudební výchova  / 

Polovina května se na naší škole nesla v duchu praktických maturit. Ve středu 11. 5. přišla řada na hudební výchovu. Od ranních hodin měly třídy oboru PMP tzv. „přehrávky“, na kterých ukazovaly, jak se za čtyři roky naučily hrát na klavír, skladby a písně si losovaly. Po obědě přišlo na řadu také pedagogické lyceum, jehož […]

Denní studium | Dramatická výchova  / 

O „specce dramaťáku“ je známo, že peče. A tak se také 23. května od rána na Půdě pekla – ve vlastní šťávě. Sluníčko pálilo do střešních oken, ale ta musela být zavřená. Proč? V druhém pololetí jsme začali techniku hlasitého čtení. Artikulace, dynamika, logické celky a tempo – podobných pojmů máme teď plné sešity. Abychom […]

Denní studium | Tělesná výchova  / 

V úterý 10. května na naší škole propukly praktické maturitní zkoušky, v první řadě z tělesné výchovy. Maturanti, kteří si zvolili tělesnou výchovu jako svou specializaci, skládali zkoušku z gymnastiky, atletiky a studenti lycea také z plavání. Všem úspěšným maturantům gratulujeme! Pokud vás zajímá, jak vypadá taková zkouška z gymnastiky, podívejte se na videa. video […]

Denní studium  / 

Z důvodu dosažení 4. maturitního ročníku na naší škole, vyhlašuji                VOLBY do STUDIJNÍHO PARLAMENTU na pozici předsedy Studijního parlamentu. Kandidáti budou voleni z přihlášených studentů a členů Studijního parlamentu na naší škole. Kandidát s největším počtem hlasů bude ve funkci Předsedy Studijního parlamentu na následující období. Hlasování probíhá […]