Denní studium | Pro všechny školy  / 

Dnes. 1. dubna 2016 čekalo všechny žáky a zaměstnance naší školy příjemné překvapení. V noci, nás evidentně navštívil školní skřítek. Každý z vyučujících, si mohl užít úsměv, který se mu rozlil po tváři, když si přečetl vzkaz, který mu skřítek zanechal na dveřích. Někteří šťastnější, nalezli i podobu, kterou jim skřítek přisoudil. Ani žáci nepřišli zkrátka. […]

Denní studium | Tělesná výchova  / 

Dne 13. 2. – 20. 2. 2016 se dívky z 1. PA zúčastnily povinného lyžařského kurzu s výcvikem na běžkách, jehož účelem bylo naučit se na lyžích a běžkách, či zdokonalit lyžařské schopnosti. Spolu s nimi jela i děvčata z 1. a 2. LA a také učitelé v zastoupení pana učitele Nováka, Šímy a paní […]

Nezařazené  / 

Letošní Velikonoce jsou výjimečné. Nejen, že se nám změnil v neděli čas, ale dokonce na Velikonoční pondělí si můžeme připomenout narození Jana Amose Komenského a s tím spojený, k poctě kantorů vyhlášený, Den učitelů! Kde jinde bychom si měli tento svátek připomínat více než na pedagogické škole! Proto přejeme všem učitelům, vychovatelům a samozřejmě absolventům, […]

Denní studium  / 

Ve čtvrtek 17. března byla u nás ve škole slavnostní atmosféra. Studentky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika prezentovaly své Pedagogické inspirace, tedy písemně zpracovaná témata z pedagogických praxí, dle vlastního výběru. Rodiče, kamarádi, paní učitelky a vychovatelky z průběžných praxí z mateřských škol a družin, spolužáci i učitelé mohli v tento den zhlédnout velké množství […]

Denní studium  / 

Dne 16. 2. 2016 se naše třída 4. PB vypravila na exkurzi do Národního pedagogického muzea Jana Amose Komenského, kde nás čekala přednáška o školství v době protektorátu Čech a Moravy. Přednáška o školství té doby byla, dle mého názoru, velice přínosná. Dozvěděly jsme se nové zajímavé věci, například, že se přepisovaly učebnice, aby jejich podoba […]

Denní studium | Hudební výchova  / 

Věděli jste o tom, že studenti oboru Pedagogické lyceum, kteří si zvolili jako svou specializaci hudební výchovu, natáčí na konci 3. ročníku CD s písničkami? Podívejte se zpět do roku 2013 a poslechněte si čtyři skladby z jejich CD. Hudba i zpěv studenti SPgŠ Beroun pod taktovkou pana učitele Vladimíra Mužíka. Zároveň si při poslechu […]

Denní studium | Hudební výchova  / 

Celostátní kolo přehlídky pěveckých sborů Opava Cantat 2015 Dne 20. listopadu se náš pěvecký sbor SPgŠ Beroun vydal na dlouhou cestu do moravskoslezské Opavy, kam jsme měli možnost zavítat po úspěšném absolvování kvalifikačního kola v Praze, kde jsme získali zlaté pásmo. Po příjezdu nás hostesky dovedly do budovy Mendelova gymnázia, kde byl celý festival pořádán. V průběhu následujících […]

Denní studium | Dramatická výchova  / 

Od doby, kdy na dramaťáku zaznělo slovo OIDIPUS, začaly se v našich hlavách vyskytovat výrazy jako „mythém, pneuma, incest“ nebo „exogamie.“ Čekala nás zkouška! Ale ne zkouška divadelní, jak by mnozí od specializace dramatické výchovy čekali. Byla to zkouška z literatury o antickém dramatu. Přímo kolokvium! Co se z těch sedmi písmen O-I-D-I-P-U-S vyklube? „Nestudujte Petišku, čtěte Sófokla!“ […]