Denní studium  / 

Ve čtvrtek 26.4.2018 se konala poslední průběžná praxe v mateřské škole. Na tu chodí studenti 3. ročníků během celého školního roku a pod vedením paní učitelky se učí v reálném prostředí, zprvu jen pomocí náslechů, posléze si sami zkouší jednotlivé činnosti (ranní hry, ranní cvičení a řízenou činnost), až zvládnou vést celé dopoledne sami a […]

Denní studium | Výtvarná výchova  / 

Žáci 3.PA,3.PB a 3.LA v druhém pololetí dostali za úkol vytvořit plakát jako pomůcku k výuce třídění odpadu do mateřských škol a školních družin v rámci učiva o ekologii. Plakát měl splňovat několik podmínek: minimálni velikost A2 téma třídění odpadu v MŠ a v ŠD co nejméně textu a co nejvíce názornosti V podstatě bylo […]

Denní studium  / 

Ve středu 14.2. se naše škola oblékla celá do barev. Tentokrát se k nám přidali i studenti obchodní akademie. Barvy byly vybrány jedním zástupcem z každého ročníku, mezi nimi byla černá, modrá, bílá a červená barva. Pro profesorský sbor byla zvolena zelená. Celý den byl velmi příjemný a jako třešinka na dortu bylo focení v […]

Denní studium | Dramatická výchova  / 

Je čtvrtek 1. března a dramaťáci ze 4.LA míří přes berounské náměstí na autobusovou zastávku. Kde nechali učitele? Že oni jsou za školou! Kdepak! Pan profesor Musil marodí, takže zůstal doma. My studentky se ale rozhodly splnit svůj slib a i letos se zapojit do akce „Celé Česko čte dětem“. Už v minulém roce jsme […]

Denní studium  / 

Mezi řádky (inspirováno exkurzí do Židovského muzea v Praze) Obklopené minulostí tisíce nás svírá jmen, vepsaných do společnosti černým písmem na bílem. Skrytá je bolest mezi těmi řádky jen pohledět tě bolí, ta příjmení vrhají tě zpátky tam, kde lídé o život se bojí. A ty jen tiše našlapuješ sklíčeně kolem těch zdí, jen těžko […]

Denní studium  / 

Dne 22. února jsme se společně s třídou 2.LA a 2.LB vydali do Lidic. Autobusem jsme se dopravili na toto historické místo. Již na parkovišti jsme mohli vidět krásný monument, který uctíval památku obětí nacismu. Při vstupu branou nás zachvátila tísnivá atmosféra. Při pomyšlení na tu hrůzu nám přejel mráz po celém těle. Následovalo rozdělení […]