Aktuality


 DÁLKOVÉ STUDIUM


Informace ke konzultacím 20. a 21. června 2020

Aktuální informace k přijímacímu řízení – dálkové studium


DENNÍ STUDIUM


Informace k přijímacímu řízení 4. a 5. června 2020

Informace pro uchazeče o studium naleznete zde


 Informace pro 1. – 3. ročník

SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Povinná souvislá pedagogická praxe 1. – 3. ročníků se v důsledku omezení bez náhrady ruší.

Prosíme žáky, aby o tom informovali zařízení, kde je praxe domluvena.  Žáci mají možnost vykonávat dobrovolnou pedagogickou praxi, která bude hodnocena v rámci kreditního systému. Během případné dobrovolné praxe se žáci samozřejmě dále účastní distančního vzdělávání (např. online výuky).

Na základě výnosu MŠMT rozhodlo vedení školy, že od úterý 9. června 2020 se mohou žáci dobrovolně účastnit výuky, která bude probíhat formou konzultací ve skupinách max. po 15 žácích. NUTNÉ je, aby se žáci PŘEDEM písemně (emailem) domluvili s vyučujícím vzhledem k probíhajícím maturitním zkouškám.

I nadále bude pokračovat výuka na dálku (v omezené míře s ohledem na maturity).

Známky za 2. pololetí budou uzavřeny do pátku 19. června 2020. V případě neplnění úkolů distančního studia proběhne dodatečné, event. komisionální zkoušení (ve škole) 22. – 26. června 2020.

Pro všechny platí povinnost dodržovat hygienická opatření v celém areálu školy – viz POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.


 
Share Button

One thought on “Aktuality

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*
*
Web