25.dubna 2019 – Exkurze 2.LA do židovského muzea

Dne 25.4.2019 se 2.LA v doprovodu pani učitelky Solarové a Karhanové vypravila do židovského muzea v Praze.

Po krátkém hledání muzea mezi starými uličkami jsme dorazili na místo. Tady už na nás čekal program s názvem Hanin kufřík, který žáky seznamuje s životem Židů za druhé světové války. Nejprve pro nás bylo připraveno asi půlhodinové povídání o tom, jak a proč vlastně tento projekt vznikal a dozvěděli jsme se také o samotné Haně, jejíž kufřík stál na počátku celého projektu. Potom se naše třída rozdělila do několika skupin a každá z nich dostala složku dokumentů o dítěti, které prožilo část života v Terezíně. Když jsme po přečtení těchto textů a dalších materiálů v podobě fotek, dětských obrázků nebo krátkých vzkazů, ve skupinkách vystoupili před třídou a seznámili ji s osudem dítěte, celá místnost se zalévala tichem a zamyšlením.

Následovala návštěva Pinkasovy synagogy. To byl rovněž velmi působivý zážitek. Nejenže je Pinkasova synagoga druhou nejstarší zachovanou synagogou v Praze, ale slouží zároveň také jako památník Židů, kteří se za dob druhé světové války stali oběťmi holocaustu. Na stěnách synagogy jsou napsané názvy obcí a jména jejich obyvatel, kteří válku nepřežili. V horním patře se nacházela výstava obrázků, které děti v Terezíně kreslily a dnes slouží mimo jiné také jako dokumenty dokládající režim v tomto ghettu. Potom jsme zamířili na židovský hřbitov. Některé z nás překvapilo, že i přes svou návštěvnost vypadá celkem neupraveně. Vzápětí se nám ale dostalo vysvětlení. S židovskými náhrobky je zakázáno hýbat, aby mrtvý nebyl rušen. Přesto musela část hřbitova na počátku dvacátého století ustoupit Uměleckoprůmysovému muzeu. Těsně vedle jeho zdí leží náhrobek známého Rabiho Löwa.

Exkurzi jsme zakončili návštěvou Staronové synagogy, která je nejstarší židovskou gotickou památkou v Praze. Je zdobena židovskými nápisy po stěnách a přírodními prvky na sloupech. Dozvěděli jsme se, kde je v synagoze uložena Tóra a také to, že se zde slouží bohoslužby odděleně pro muže a ženy s dětmi.

-M.,2.LA-

Na pár fotek z exkurze se podívejte ZDE

Share Button