20. června 2017 – 2.PB na exkurzi v lesní mateřské škole

Úterního parného dne se naše třída 2.PB vydala na exkurzi do lesní mateřské školy ,,Studánka“. Společně s námi šly i paní učitelky Hana Pošmurná a Eva Stodůlková. Cílem naší výpravy bylo bližší seznámení s chodem lesní školky.

Cesta byla opravdu náročná kvůli velmi teplému počasí, ale my se jí nezalekly a pokračovaly dále až k místu setkání s paní učitelkou Janou.

Nejprve jsme utvořily kruh, ve kterém jsme se všechny představily, a řekly otázky, na které v průběhu exkurze Jana odpovídala.

Šly jsme cestou, kterou obvykle chodí i děti. Dokonce jsme měly možnost postavit si lesní domečky z přírodnin a projít si stezku ticha, kde jsme poslouchaly zvuky lesa. Závěrem jsme si prohlédly jurtu. Ta slouží jako zázemí pro děti, které tuto netradiční školku navštěvují. Po rozloučení jsme se vydaly na zpáteční cestu a vstřebávaly nové zkušenosti.

Většina z nás se shodla v názoru, že bychom v takové školce učit nechtěly a i své vlastní ratolesti raději umístily v léty prověřených běžných mateřských školách. Takový pobyt v lesní MŠ by ale byl zajímavým zpestřením formou školy v přírodě a podobně.

-H.F., 2.PB-

Share Button