Výchovná poradkyně

Kdy byste měli přijít za výchovnou poradkyní:

 • Při problémech osobních, či komunikativních.
 • Při problémech se spolužáky.
 • Při problémech se zvládáním učiva.
 • Při problémech s domácí přípravou do školy.
 • V případě, že se rozhodujete, zda změnit školu.
 • Při rozhodování o dalším studiu.

Co pro vás výchovná poradkyně může udělat:

 • Často stačí promluvit si o problému, aby se našlo jeho řešení.
 • Je možné kontaktovat (s vaším souhlasem) rodiče, rodiče spolužáků, učitele.
 • V případě potřeby lze kontaktovat pedagogicko-psychologickou poradnu

Jaká je pracovní náplň výchovné poradkyně:

 • Poskytuje studentům, rodičům, zákonným zástupcům a učitelům informace:

– o činnosti zařízení výchovného poradenství a možnostech využívání jejich odborných služeb,
– o otázkách důležitých pro rozvoj osobnosti studentů v procesu jejich výchovy a vzdělávání,
– o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se vyskytují ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků,

– o studiu na vyšších odborných a vysokých školách

 • Metodicky usměrňuje informační činnost třídních učitelů ve výše uvedených oblastech.
 • Zabezpečuje na škole konzultační službu pro studenty, rodiče, zákonné zástupce a učitele.
 • Podílí se na organizaci a průběhu dnů otevřených dveří, navštěvuje ZŠ v souvislosti s informování žáků a jejich rodičů o možnostech studia na naší škole.
 • Spolupracuje s ředitelem školy, je členem vedení školy.

Výchovnou poradkyní a metodičkou prevence na ekonomických oborech je PaedDr. Hana Fechtnerová

Kdykoliv se na ni můžete obrátit a domluvit si schůzku, buď osobně

nebo na telefon – 311 653 013,

či email fechtnerova@oaberoun.cz

Share Button