Učební plány

Učební plán studijního oboru Obchodní akademie (63-41-M/02)

Čtyřleté denní studium ukončené maturitou
Vyučovací předměty Zkratka

Vyučovacích hodin týdně

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
A – Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 3
1. cizí jazyk (ANJ)

PCJ

3 (3)

3 (3)

4 (4)

4 (4)

2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ)

DCJ

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

Matematika

MAT

4

3

3

Dějepis

DEJ

2

Občanská nauka

OBN

2

1

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

Hospodářský zeměpis

HOZ

2

2

Informační technologie *

INT

2 (2)

2 (2)

2 (2)

Písemná a elektr. komunikace *

PEK

3 (3)

3 (3)

2 (2)

Ekonomika *

EKO

3

3

3

3

Právo

PRA

1

2

Účetnictví *

UCE

3 (3)

4 (4)

4 (4)

Základy přírodních věd

ZPV

2

2

Praxe

PRX

4

B – Volitelné předměty
Statistika

STA

2

Daně a daňová evidence

DDE

2

Geografie cestovního ruchu

GCR

2

2

Ekonomická cvičení

EKC

2

Konverzace v cizím jazyce

CJK

3 (3)

Seminář inf. technologie

SIT

2

Ekonomický seminář

ESE

2

2

Cvičení z matematiky

MAC

2

2

Seminář matematický

SMA

3

Seminář společensko-vědní

SSV

3

*) Profilové předměty

 

 Učební plán studijního oboru Ekonomické lyceum (78-42-M/02)

Čtyřleté denní studium ukončené maturitou
Vyučovací předměty Zkratka

Vyučovacích hodin týdně

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
A – Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 4 3 3 4
První cizí  jazyk PCJ 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4)
2. cizí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ) DCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3)
Občanská nauka OBN 2 1
Dějepis DEJ 2 2 2
Společenská kultura SPK 1
Psychologie PSY 2
Zeměpis ZEM 2 3
Matematika MAT 4 3 3 3
Fyzika FYZ 2 2
Chemie CHE 2 2
Biologie BI 2 2
Informační technologie INT 2 (2) 2 (2) 2 (2)
Písemná a elektr. komunikace  PEK  2 (2)  2 (2)  2 (2)  –
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2
Ekonomika EKO 2 3 2 3
Psychologie PSY 2
Účetnictví UCE 2 (2) 3 (3) 3 (3)
Právo PRA 2 2
Konverzace v cizím jazyce KCJ 3 (3)
B – Volitelné předměty
Seminář společenskovědní SSV 2
Seminář INT SIT 2
Seminář matematický SMA 2
Praxe PRX 4
  • Ředitel školy může podle podmínek školy zřídit další nepovinné předměty

 

Share Button