O škole  / 

Ještě jednou prožili studenti a studentky třídy 2.A vyučování jinak. V doprovodu učitelů T. Soukupa a H. Fechtnerové navštívili 16. prosince 2016 Senát ČR ve Valdštejnském paláci v Praze. Průvodkyně je během prohlídky seznámila s životem Albrechta z Valdštejna, s historií budovy senátu a v zasedacím sále s nimi zopakovala znalosti o Parlamentu ČR, které doplnila […]

Pro studenty  / 

Žáci a žákyně třídy 2. A strávili se svojí vyučující Ing. Lenkou Jindrákovou hodinu ekonomiky jinak. 15. prosince 2016 vyrazili do Nižboru, aby se seznámili s firmou Rückl Crystal – s jejím výrobním programem, s výrobními postupy. Někteří studenti si dokonce vyzkoušeli v tavírně „něco“ vyfouknout (viz foto), v brusírně si prohlédli náročnou práci brusičů. Na závěr […]

O škole  / 

 Jako každý rok zorganizovala i letos Ing. Lenka Jindráková Vánoční soutěž v psaní na klávesnici. 7. prosince 2016 přijeli do naší školy zástupci z obchodních akademií v Neveklově, Rakovníku a Sedlčan. 33 soutěžících bylo rozděleno do skupin podle ročníků, nejúspěšnější z nich byli odměněni. Nejlepší výsledek z našich měl David Černý, za minutu dosáhl 305 čistých úhozů. […]

Pro zájemce o studium  / 

Naši žáci a žákyně přivítali 7. prosince 2016 zájemce o studium na ekonomických oborech. Průvodci a průvodkyně provedli deváťáky po škole, vyprávěli jim o svých zkušenostech a odpovídali na zvídavé dotazy. Od 14.30 hod a od 15 hod se pak zájemci sešli s panem ředitelem, který jim vysvětlil podrobnosti přijímacího řízení a podal další informace […]

O škole  / 

Hodné i zlobivé studentíky a studentky ekonomických oborů navštívili 5. prosince 2016 Mikuláš, čert a anděl. A protože měli informace o prospěchu z první ruky, náležitě odměňovali i trestali (ale to jen symbolicky). Převleky byly dokonalé, přesto jako čert i anděl byly identifikovány Mgr. Vildmonová a Mgr. Sudíková, ale kdo byl Mikuláš?? Ten byl asi opravdový […]

O škole  / 

V listopadu 2016 se zúčastnili žáci a žákyně čtvrtých ročníků ekonomických oborů projektu FINANČNÍ GRAMOTNOST pořádaném Partners Financial Services a.s., Havlíčkova 110, Beroun. V každé třídě byla ve čtyřech hodinách probrána témata: finanční trh a jeho produkty; dobré a špatné úvěry; tvorba rezerv a důchodová reforma a investice v kostce. Cílem těchto setkání bylo propojit znalosti získané […]

O škole  / 

Studentský parlament SPgŠ vyhlásil na 9. listopad 2016 BAREVNÝ DEN. Zástupci jednotlivých ročníků si vylosovali barvy, a tak 1. ročníky měly přijít v barvě černé, 2. ročníky v zelené, 3. ročníky v modré a 4. ročníky v červené. Pedagogům byla přidělena barva bílá. Poprvé byla nabídnuta možnost zúčastnit se i ekonomickým oborům, což bylo přijato s nadšením. A jak se […]

Pro studenty  / 

Studenti a studentky 3.B pod vedením Mgr. Kučerové a Ing. Jindrákové se 4. listopadu 2016 vypravili do Prahy. Nejdříve navštívili muzeum voskových figurín, kde se seznámili s historickými i současnými postavami. Samozřejmě využili možnosti a s jednotlivými figurínami se vyfotili. Pak měli objednanou prohlídku v České národní bance. Zde zhlédli film Historie ČNB, v suterénu […]

O škole  / 

Všechny ročníky ekonomických oborů zhlédly 2. listopadu 2016 v berounském kině film Anthropoid. Dojmy byly velmi silné, o čemž svědčí i jejich popis pocitů. Se souhlasem žáků některá hodnocení uvádíme. „Tento film na mě velmi zapůsobil. Byl velmi dobře zpracován a vše vypadalo věrohodně. Po celou dobu promítání člověk seděl a čekal s napětím, co přijde […]