Důležité termíny

Zahájení vyučování – pondělí 3. září 2018. První pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2019, druhé pololetí v pátek 28. června 2019.


Maturitní zkoušky:

Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky se konají 10. a  11. dubna 2019 a v pracovních dnech od 2. do 10. května 2019.

Jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo školství do 31. 8. 2018.

Odborná praktická (písemná) zkouška: 4. dubna 2019

Ústní zkoušky: 4.L 20. -24. května 2019, 4.A, 4.B 27. – 29. května 2019


Přijímací řízení

Přihlášky odevzdají uchazeči řediteli školy do 1. 3. 2019. Detailní popis přijímacího řízení je popsán na vlastní stránce.


Praxe 3. ročníky (obory EL, OA)

Termín bude upřesněn s ohledem na termín maturitních zkoušek (předběžný termín 13. – 31. 5. 2019).


Pedagogické rady:

13. 11. 2018                             2. 4. 2019

28.   1. 2019                           4. roč. 26. 4. 2019, 1. – 3. roč. 21. 6. 2019


Třídní schůzky RR:

15. 11. 2018 (čt) – od 16.00 hod.

4.  4. 2019 (čt) – od 16.00 hod.


Dny otevřených dveří (obory EL, OA):

5. 12. 2018

9.  1. 2019

Share Button