Důležité termíny

Zahájení vyučování – pondělí 2. září 2019. První pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020, druhé pololetí v úterý 30. června 2020.


Maturitní zkoušky:

Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky se konají 8. a  30. dubna 2020 a v pracovních dnech od 4. do 6. května 2020.

Jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo školství do 31. 8. 2019.

Odborná praktická (písemná) zkouška: 21. dubna 2020

Ústní zkoušky: 4.A 18. – 22. května 2020, 4.L 25. – 28. května 2020


Přijímací řízení

Přihlášky odevzdají uchazeči řediteli školy do 1. 3. 2020. Detailní popis přijímacího řízení je popsán na vlastní stránce.


Praxe 3. ročníky (obory EL, OA)

11. – 29. května 2020


Pedagogické rady:

12. 11. 2019                             31. 3. 2020

27.   1. 2020                           4. roč. 27. 4. 2020, 1. – 3. roč. 22. 6. 2020


Třídní schůzky RR:

14. 11. 2019 (čt) – od 16.00 hod.

2.  4. 2020 (čt) – od 16.00 hod.


Dny otevřených dveří (obory EL, OA):

4. 12. 2019

8.  1. 2020

Share Button