Důležité termíny

Zahájení vyučování – pondělí 3. září 2018. První pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2019, druhé pololetí v pátek 28. června 2019.


Maturitní zkoušky:

Písemná práce z českého jazyka a literatury se koná ______________, ostatní didaktické testy a pís. práce společné části mat. zkoušky se konají v období od 2. do 15. května 2019.

Jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo školství do 31. 8. 2018.

Odborná praktická (písemná) zkouška: __________

Ústní zkoušky: __________________________


Přijímací řízení

Přihlášky odevzdají uchazeči řediteli školy do 1. 3. 2019. Detailní popis přijímacího řízení je popsán na vlastní stránce.


Praxe 3. ročníky (obory EL, OA)

Termín bude upřesněn s ohledem na termín maturitních zkoušek (předběžný termín 13. – 31. 5. 2019).


Pedagogické rady:

13. 11. 2018                             2. 4. 2019

28.   1. 2019                           4. roč. 26. 4. 2019, 1. – 3. roč. 21. 6. 2019


Třídní schůzky RR:

15. 11. 2018 (čt) – od 16.00 hod.

4.  4. 2019 (čt) – od 16.00 hod.


Dny otevřených dveří (obory EL, OA):

5. 12. 2018

9.  1. 2019

Share Button