Důležité termíny

Zahájení vyučování – pondělí 4. září 2017. První pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2018, druhé pololetí v pátek 29. června 2018.


Maturitní zkoušky:

Písemná práce z českého jazyka a literatury se koná ______________, ostatní didaktické testy a pís. práce společné části mat. zkoušky se konají v období od 2. do 15. května 2018.

Jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí ministerstvo školství do 1. 9. 2017.

Odborná praktická (písemná) zkouška: __________

Ústní zkoušky: __________________________


Přijímací řízení

Přihlášky odevzdají uchazeči řediteli školy do 15. 3. 2018. Detailní popis přijímacího řízení je popsán na vlastní stránce.


Praxe 3. ročníky (obory EL, OA)

Termín bude upřesněn s ohledem na termín maturitních zkoušek (předběžný termín 14. 5. – 1. 6. 2018).


Pedagogické rady:

14. 11. 2017                             4. 4. 2018

29.   1. 2018                           22. 6. 2018 (pro 4. roč. termín stanoven průběžně)


Třídní schůzky RR:

16. 11. 2017 (čt) – od 16.00 hod.

5. 4. 2018 (čt) – od 16.00 hod.


Dny otevřených dveří (obory EL, OA):

6. 12. 2017

17. 1. 2018

Share Button