Aktuality

Informace pro neúspěšné maturanty.

Pokud jste se dosud nepřihlásili k podzimnímu termínu maturitních zkoušek, je nezbytné přihlásit se do 25. července 2020 poštou, emailem, či osobně. Jinak nebudete připuštěni ke konání podzimních maturitních zkoušek.


Pro nové žáky a žákyně 1. ročníků (šk. rok 2020/21) jsou určené informace o organizaci začátku školního roku a požadované učebnice


Pro všechny platí povinnost dodržovat hygienická opatření v celém areálu školy – viz POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.


OA získala ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 

 


Share Button