Odborná exkurze 4.L do T.G.M. Beroun

Dne 24. října 2019 třída 4.L společně s třídní učitelkou Mgr. Soňou Nekvindovou navštívila Domov seniorů TGM v Berouně. Jedná se o příspěvkovou organizaci zřizovanou Středočeským krajem. Moderní novostavba v Berouně je první pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory, které Středočeský kraj ve své historii jako investor postavil. Výstavbou tohoto zařízení reagoval na navyšující se poptávku po sociálních službách pro seniory v našem regionu.

Toto zařízení nabízí celkem tři druhy sociálních služeb (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služby). Studenti si mohli prohlédnout moderní zařízení celého areálu, zaujala je zejména společenská místnost, letní terasa a zookoutek.

Velký dík patří zejména vedoucím pracovníkům tohoto zařízení, kteří nás celým objektem provedli a podrobně seznámili studenty s ekonomickým provozem.

Zapsala Mgr. S. Nekvindová

Share Button