Adaptační kurz 2019

I letos byl připraven pro nové žáky a žákyně seznamovací kurz. 3. – 5. září se vydalo 78 prváků se sportovním vedoucím Mgr. Pavlem Němcem, s výchovnou poradkyní PaedDr. Hanou Fechtnerovou a třídními učiteli Mgr. Ivanou Kučerovou a Mgr. Tomášem Soukupem vlakem a pak autobusem na neznámé místo. Cílem bylo rekreační zařízení u Vltavy. Zde si hráli, sportovali, ale hlavně poznávali nové spolužáky, učitele, ale i sami sebe. Někdy se více uplatnila síla, jindy bylo třeba soustředění, postřeh, nebo přemýšlení a tvořivost, takže se mohl uplatnit každý. V noční hře si pak účastníci vyzkoušeli svoji odvahu. Na závěr vedoucí kurzu ocenili nasazení všech účastníků, takže sladkou odměnu si zasloužili všichni.

I tentokrát svítilo sluníčko, a tak začaly první školní dny velmi příjemně. Kéž se bude novým žákům a žákyním dařit stejně dobře i ve škole.

Share Button