Naši třeťáci prezentovali studijní stáže

Ve dnech 13. – 31. května 2019 absolvovali studenti 3. ročníků povinnou odbornou stáž ve zvolených firmách a institucích. Během 3 týdnů vykonávali práce vztahující se ke studovanému oboru v oblastech ekonomiky, účetnictví, práva, korespondence, informatiky, personalistiky, marketingu. Výstupem této souvislé stáže bylo zpracovat absolventskou práci, která se skládá z prezentace v programu PowerPoint dle předem stanovených pokynů, provést sebehodnocení a dodat hodnocení ze strany zaměstnavatele. Součástí hodnocení byla vlastní prezentace před odbornou komisí, která se uskutečnila ve třídě 3. A dne 5. června 2019 a ve třídě 3. L ve dnech 4. a 5. června 2019.

Ve třídě 3. A komisi tvořili vyučující předmětu Ekonomika Ing.  Lenka Jindráková a předmětu Informační technologie Mgr. Věra Svobodová a jako host Ing. Veronika Zemková zastupující firmu Partners Financial Services, a.s.

Ve třídě 3. L jednu komisi tvořily vyučující odborných předmětů Ing. Palečková a Ing. Petrášová a pozvání přijala Ing. Korbová za firmu Homolka next, s. r. o. Druhý den proběhly prezentace druhé skupiny studentů, kde komisi tvořily Ing. Palečková, Ing. Paterová, pozvání přijali paní Pešková za Obec Suchomasty a paní Beranová, Ing. Fialová a pan Vaňout z Domova seniorů TGM.

Kritéria pro hodnocení prezentací zahrnovala:

  • časový limit 5-10 minut
  • věcná náplň prezentace (10 snímků)
  • úroveň zpracování v programu PowerPoint
  • formální stránka vystoupení (vyjadřování a odborná terminologie, slovní zásoba, spisovná čeština, srozumitelnost projevu, kultura vystupování včetně oblečení)

Studenti předvedli pečlivě vypracované prezentace, při nichž dodržovali stanovený časový limit. Většina z nich překvapila kultivovaným projevem. Zajímavé byly jejich postřehy, řada z nich se vůbec poprvé setkala se skutečnou praxí, ať už ve výrobním podniku, v účetní firmě nebo na úřadě.

Odborníci z praxe hodnotili studenty kladně jak v průběhu samotné stáže, tak při jejich prezentacích. Někteří studenti získali i nabídku letní brigády. Přínosem bylo i doporučení žáků třídy 3. L na základě absolvování odborné stáže:

  • zařadit do výuky práci s účetním programem
  • prohloubit uživatelskou dovednost práce v programu EXCEL.

Organizace, které zabezpečily studentskou stáž:

Obec Otročiněves, Gant, s. r. o. Praha, COOP Hořovice, Vápenka Čertovy schody, a. s., Městská poliklinika Praha 1, Homolka next, s. r. o. Beroun, obec Osov, EKUS Beroun, Milena Křížková Loděnice, Maxit Králův Dvůr, Město Mýto, Dyktus Rudná, General Faktory Zdice, Tara CZC Cerhovice, obec Suchomasty, SOE REAL Všeradice, Albert Králův Dvůr, Borgers CS Rokycany, ELPIS elektro Kotopeky, Domov seniorů TGM Beroun, Kostal Čenkov, VAK Beroun, Obecní úřad Zdice, MěÚ Beroun, Účetnictví Kočí, Kola Bartoš, Mandík, a.s. Hostomice, Saint Gobain Sekurit ČR Hořovice, Keramet, s.r.o. Králův Dvůr, Topagri, s.r.o. Beroun, Autodoprava Chalupecký, s.r.o. Bavoryně, Mapor, s.r.o. Beroun, MPK Toys, s.r.o. Unhošť, Vápenka Čertovy schody.

Za jejich ochotu a odborné vedení studentů mnohokrát děkujeme!

Zapsala Ing. J. Palečková a Ing. L. Jindráková

Share Button