Učitelé oslavili 427. výročí narození J. A. Komenského

S 28. březnem je  spjato výročí narození učitele učitelů Jana Amose Komenského, a tak slaví čeští učitelé svůj svátek. Žáci a žákyně některých tříd v tento den překvapili, když svým vyučujícím popřáli a předali kytičky. Pro všechny učitele i učitelky současné i ve výslužbě pak připravilo vedení školy posezení s pohoštěním, při němž se povídalo, vzpomínalo, jedlo a pilo. Přejeme všem pedagogům stálé zdraví a co nejvíce uspokojení z práce.

Zapsala Hana Fechtnerová, foto Vladimír Dvořák.

Share Button