Aktuality


Školní rok 2019_20_výsledky přijímacího řízení_EL (Ekonomické lyceum).
Školní rok 2019_20_výsledky přijímacího řízení_OA (Obchodní akademie)

Ve středu 19. června 2019 od 15 hod se koná v aule školy schůzka pro žáky a žákyně, kteří nastoupí do 1. ročníků ekonomických oborů ve školním roce 2019/20.


Pro žáky ekonomických oborů nastupující ve školním roce 2019/20 jsou určeny informace, učebnice požadované v jednotlivých předmětech a informace k adaptačnímu kurzu


Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie – od 2. ročníku volba zaměření: 

  • Ekonomika a finance s rozšířenou výukou cizích jazyků

  • Ekonomika a cestovní ruch

OA získala ocenění ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 


Share Button