Adaptační kurz 2018

První školní den 3. září 2018  začal pro všechny žáky a žákyně 1. ročníků adrenalinově – po hodině ve třídách se vypravili se svými třídními učitelkami Ing. Janou Palečkovou, Mgr. Janou Svobodovou a Ing. Martou Petrášovou, výchovnými poradkyněmi PaedDr. Hanou Fechtnerovou a Mgr. Veronikou Sudíkovou a sportovním vedoucím Mgr. Pavlem Němcem k autobusu, který je odvezl do rekreačního zařízení u Berounky. Zde absolvovalo 64 mladých účastníků třídenní seznamovací kurz, během něhož si vyzkoušeli řadu her a aktivit. Při nich poznávali nové spolužáky, učitele, ale i sami sebe. Některé aktivity byly náročné fyzicky, jiné vyžadovaly soustředění, postřeh, nebo přemýšlení, takže každý mohl uplatnit své přednosti. Na závěr vedoucí kurzu ocenili nasazení všech účastníků, takže sladkou odměnu si zasloužili všichni.

Opět nám počasí přálo, a tak se do školních lavic nikomu nechtělo.

Share Button