Červnové cíle 1. ročníků – Šumava, Budapešť

Ve dnech 18. – 20. června navštívila moje třída 1.A s třídní učitelkou Ing. Alenou Urešovou a Ing. Janou Palečkovou penzion Na Vyhlídce v Hojsově Stráži. Po dvouhodinové cestě vlakem jsme dorazili na místo. Všichni jsme se těšili na penzion, do něhož jsme došli lesní cestičkou.  Rozdělili jsme se do pokojů, které byly nádherné a prostorné, jejich součástí byla i sprcha a WC. Převážně bylo zataženo, jen chvílemi svítilo slunce, déšť naštěstí nepřišel.  Během našeho pobytu jsme vyrazili na výlety – došli jsme k Černému jezeru, které bylo nádherné, vyšli jsme na Špičák, kde někteří spolužáci vylezli na rozhlednu.  Zpátky jsme sjeli dolů lanovkou. Večer jsme opékali buřty, které byly výborné. Další den už nás čekala cesta domů. Jízda vlakem utekla mnohem rychleji, než cesta na Šumavu. Všichni jsme si výlet parádně užili!                                   Zapsala  Denisa Procházková, 1.A

25. – 28. června 2018 vyjela třída 1.L s Mgr. Veronikou Sudíkovou a Mgr. Ivanou Kučerovou na poznávací zájezd do Budapešti.  Tentokrát naši žáci a žákyně objevovali památky maďarské metropole. Díky krásnému počasí a perfektní partě jim zůstanou nezapomenutelné vzpomínky.

Share Button