Prezentace ze studentských stáží

Ve dnech 14. května  – 1. června 2018 absolvovali všichni žáci a žákyně 3. ročníků odbornou stáž. Výstupem z jejich působení byly prezentace před dvěma hodnotícími komisemi, které se konaly 5. a 6. června 2018.

Komise tvořili vyučující, ale i hosté, např. Bc. Kamil Choc (MěÚ Beroun), Karel Fuchs (Partners Financial Service, a.s.), Mgr. Jana Řeháková Fučíková (Úřad práce, kontaktní pracoviště Beroun), Marta Ledvinová (Object care, s. r. o., Hudlice), Ing. Miloslav Ureš (manažer marketingu, Praha).

Kritéria pro hodnocení prezentací zahrnovala:

 • časový limit 5-10 minut
 • věcná náplň prezentace (10 snímků)
 • úroveň zpracování v programu Power Point
 • vyjadřování a odborná terminologie
 • slovní zásoba
 • spisovná čeština
 • srozumitelnost projevu
 • kultura vystupování včetně oblečení

Studenti předvedli pečlivě vypracované prezentace, při nichž dodržovali stanovený časový limit. Většina z nich překvapila kultivovaným projevem pozoruhodným vzhledem k jejich věku. Zajímavé byly jejich postřehy, řada z nich se vůbec poprvé setkala se skutečnou praxí, ať už ve výrobním podniku, v účetní firmě nebo na úřadě.

Odborníci z praxe hodnotili výborně žáky a žákyně jak v průběhu samotné stáže, tak při jejich prezentacích, někteří z nich získali i nabídku letní brigády a několik žákyň dokonce i nabídku zaměstnání.

Přínosem bylo i doporučení žáků třídy 3. L na základě absolvování odborné stáže:

 • zařadit do výuky práci s účetním programem
 • prohloubit znalost obchodního práva
 • prohloubit uživatelskou dovednost práce v programu EXCEL

Organizace, které zabezpečily studentskou stáž:

Mubea, s. r. o. Žebrák

Saint-Gobain sekurit ČR, s. r. o. Hořovice

Object care, spol. s r. o. Hudlice

SEIZIS, spol. s r. o. Králův Dvůr

Rückl Crystal, a. s. Nižbor

Carrier, s. r. o. Beroun

Smurfit Kappa Czech, s. r. o. Žebrák

Cembrit, a. s. Beroun

Tipsport.net, a. s. Beroun

Jastana, s. r. o. Liteň

Arriva, s. r. o. Králův Dvůr

Forte Beroun, s. r. o. Králův Dvůr

Kostal CR, spol. s r. o. Zdice

Alfaarena, spol. s r. o. Beroun

PAI, s. r. o. Beroun

Bio nebio, s. r. o. Bavoryně

Hardman, s. r. o. Správa a údržba nemovitostí, Praha

Hotel Grand Beroun, s. r. o.

Ilona Podzimková, Příbram

Milan Vyštejn, stavebně-dopravní firma, Hořovice

Petr Palek, autodoprava, Hořovice

Otakar Pánek, účetní poradenství a vedení účetnictví, Svatá

Vladimír Vojtovič, Suchomasty

Klára Bočková, účetní a administrativní práce, Nižbor

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Beroun

Státní oblastní archiv Beroun

Město Žebrák

Základní škola Loděnice

Za jejich ochotu a odborné vedení žáků mnohokrát děkujeme!

 

Share Button