Maturity 2018

V období od 16. do 24. května 2018 probíhaly na ekonomických oborech ústní maturitní zkoušky. Studenti a studentky 4. ročníků museli před maturitními komisemi zvládnout ústní část státních maturitních zkoušek z českého a anglického jazyka a odborné předměty v rámci profilových zkoušek. Většina uspěla, a tak máme z našich absolventů radost. Přejeme jim hodně štěstí do života! Věříme, že se u podzimních maturit v září „zadaří“ i zbývajícím čtvrťákům.

Share Button