Studentské prezidentské volby – 2. kolo

Naši studenti a studentky navázali na prosincovou akci a opět se zúčastnili studentských prezidentských voleb 17. ledna 2018, které organizoval vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Do projektu se tentokrát přihlásilo 298 škol (do 1. kola 397 škol), svůj hlas odevzdalo 38.557 studentů.

Na naší škole byly opět dvě volební komise – jedna pro ekonomické obory, druhá pro pedagogické obory, proto přinášíme hodnocení pouze za OA. Volit do 3. jazykové učebny přišlo z ekonomických oborů 264 studentů, tj. 41,6% (v 1. kole 159 studentů a studentek, 25,12%). Byla to nejvyšší volební účast od začátku konání studentských voleb ve škole (od září 2016). Na 1. místě se umístil Jiří Drahoš (76,1% hlasů, celorepublikový průměr 75,86), na 2. místě Miloš Zeman (23,8%, celorepublikový průměr 24,14). Naše výsledky jsou téměř totožné jako průměr výsledků celorepublikových. Nyní jsme zvědaví, zda ostatní generace budou stejného smýšlení, jako mladí

Děkujeme členům volební komise ze třídy 3.B a zejména Mgr. Tomáši Kasseckertovi, který celou akci opět perfektně organizoval.

Share Button