Třída 2. A se učila v muzeu filmu

Třída 2.A za doprovodu Mgr. Věry Svobodové a Ing. Lenky Jindrákové navštívila 7. listopadu 2017 výstavu Na film 2 v Paláci Chicago na Národní třídě.

Trojice mladých, talentovaných lidí Adéla – Terezie – Jakub se rozhodla vytvořit něco, co v České republice doposud chybělo, a sice filmové muzeum. Tato unikátní výstava je místem, kde se lidé seznámí mimo jiné s historií filmu, s jeho tvorbou, s vytvářením zvukových efektů až po virtuální realitu. Podporují ji i čeští režiséři, jakými jsou Jiří MenzelOlga SommerováJan SvěrákJan Hřebejk či Helena Třeštíková.

Výstava s doprovodnými programy podporuje především kompetence v oblasti digitálních technologií a kulturního povědomí a vyjádření. Je podporou různým vzdělávacím oblastem: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk); Člověk a příroda (Fyzika – optické přístroje); Člověk a svět práce (Filmový průmysl); Umění a kultura (Výtvarný obor); Informatika a informační a komunikační technologie (Práce s digitálním vybavením). Programy mohou pomoci i v realizaci filmové a audiovizuální výchovy ve výuce.

Na veškeré exponáty si mohli naši žáci a žákyně sáhnout, díky interaktivním způsobům spojujícím hravost a autentičnost se dozvěděli o filmové branži mnoho věcí.

Na konci byla beseda s workshopem se zakladatelkami projektu. Žákům poskytly veškeré své know-how s radami jak vytvářet prezentace, hlavně jak je slovně uvádět.

Vřele doporučujeme všem, zejména žákům 3. ročníků, kteří budou na jaře prezentovat své odborné stáže.

Share Button