Politologie třídy 3.L v Poslanecké sněmovně

Tři dny před volbami do Poslanecké sněmovny 18. října 2017 navštívili studenti a studentky třídy 3.L v doprovodu učitelů P. Němce a H. Fechtnerové místa, kde za několik dní zasednou noví poslanci. Nejprve jim průvodkyně promítla v informačním středisku film o dějinách parlamentarismu na našem území, při němž si všichni zopakovali své znalosti o Parlamentu ČR. Pak je provedla bludištěm Poslanecké sněmovny, seznámila je s historií budov a fungováním dolní komory parlamentu. Na závěr si účastníci prohlédli výstavu věnovanou historii vztahů mezi Československem a Izraelem od poloviny minulého století.

Exkurze byla příjemným zpestřením výuky politologie ve 3. ročníku, a tak byli všichni spokojeni.

Share Button