Naši vyučující se vzdělávali

V rámci celoživotního vzdělávání byla pro všechny vyučující ekonomických a pedagogických oborů zajištěna přednáška psychologa a sociálního pedagoga PaedDr. Zdeňka Martínka na téma Agrese a agresivita na středních školách. A tak 8. června 2017 naplnilo aulu 52 učitelů a učitelek. Od skvělého lektora se dozvěděli nejen teoretické informace, které doplnily osobní zážitky, ale dostalo se jim i uznání jejich náročné práce a „pohlazení po učitelské duši“. Díky Dr. Martínkovi za vynikající seminář!

Share Button