O škole  / 

Dne 19. prosince 2019 se na ekonomických oborech neučilo, přesto se mozkové závity žáků pěkně zahřály. Uskutečnila se totiž tradiční celoškolní soutěž DEN ZNALOSTÍ. Cílem soutěže bylo, aby si žáci zopakovali své znalosti v jednotlivých předmětech jinou formou, než na kterou jsou zvyklí. Úkoly byly zaměřeny na vědomosti získané během výuky, ale přiměly soutěžící vyzkoušet i […]

Pro studenty  / 

Ve čtvrtek 19. prosince 2019 navštívili studentky a studenti tříd 2. A a 2. L v doprovodu svých třídních Ing. Jany Palečkové a Ing. Marty Petrášové představení v Hudebním divadle v Karlíně. Vlakem Českých drah jsme dojeli na Hlavní nádraží v Praze, odkud došli pěšky na Náměstí Republiky na vánoční trhy. Krásnou procházkou ulicí Na Poříčí všichni dorazili před […]

O škole  / 

Ve středu 18. prosince 2019 se konala tradiční soutěž pro nejlepší účtaře 4. ročníků. Ze třídy 4. A se zúčastnili studenti Vladan Entlich, Jakub Frýbert, Tomáš Hegedüs, Lukáš Jelšina a Hubert Lešuk. Třídu 4. L zastupovaly studentky ve složení Nikola Kodetová, Eliška Mertlová, Klára Milotová, Kateřina Pazderová a doplnili je studenti Martin Berner a Matyáš […]

O škole  / 

Úspěch školní akademie pořádané k 100. výročí založení školy se donesl až do berounského domova seniorů TGM. A tak naši studenti a studentky 13. prosince 2019 rádi přijali pozvání předvést část vystoupení i babičkám a dědečkům a pokusili se zpříjemnit jim předvánoční čas. Osvědčený moderátor Milan Babrňák zval účinkující na „jeviště“ uprostřed sedících staříků a stařenek. Opět […]

O škole  / 

Vedení školy využilo nabídku Městské knihovny v Berouně a zajistilo 29. listopadu 2019 pro studenty a studentky 4.A, 4.L a 3.L přednášku Martina Mejstříka. Martin Mejstřík byl jedním z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 1989. Jeho vyprávění se týkalo osobních zkušeností ve studentském hnutí před […]

Pro studenty  / 

Na 27. listopad 2019 si studenti a studentky 3.L s třídní učitelkou M. Korbovou naplánovali dvě velmi zajímavé akce. Nejprve si zasportovali a zařádili v Jump Aréně na Zličíně, kde opět potvrdili, že jsou skvělá parta a že je prostě baví být spolu. Pak následovala Neviditelná výstava, kde strávili hodinu v naprosté tmě, aby si mohli vyzkoušet, jak […]

O škole | Pro studenty  / 

Ekonomické obory se opět zapojily do celonárodní akce v rámci projektu HRDÁ ŠKOLA, jehož zakladatelé a tvůrci jsou mladí lidé,  kteří si dali za cíl pomoci českým školám posilovat vztah svých studentů ke své škole. Inspirovali se v  USA, kde školy intenzivně pracují na tom, aby se jejich studenti cítili ve škole dobře a byli na svoji […]

Pro studenty  / 

Dne 24. října 2019 třída 4.L společně s třídní učitelkou Mgr. Soňou Nekvindovou navštívila Domov seniorů TGM v Berouně. Jedná se o příspěvkovou organizaci zřizovanou Středočeským krajem. Moderní novostavba v Berouně je první pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory, které Středočeský kraj ve své historii jako investor postavil. Výstavbou tohoto zařízení reagoval na navyšující se poptávku po […]

O škole  / 

V rámci oslav 100. výročí ekonomického školství v Berouně byly uspořádány 2 hlavní akce: října 2019 školní akademie  října 2019 Den otevřených dveří Do programu školní akademie se pod vedením vyučujících zapojily všechny třídy a připravily si program – taneční vystoupení, scénky, zpěv (cca 150 účinkujících).  Generální zkouška programu se konala v KD Plzeňka dne 7. 10. 2019, […]