Aktuality:

 Informace pro maturanty

 didaktické testy společné části maturitní zkoušky – podzim 2020 se budou konat na SOŠ a SOU Beroun-Hlinky od 1. do 4. září 2020.


Pro nové žáky a žákyně 1. ročníků oborů OA a EL jsou určené informace o organizaci začátku školního roku a požadované učebnice


Pro všechny platí povinnost dodržovat hygienická opatření v celém areálu školy – viz POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.


 

Share Button
OBCHODNÍ
AKADEMIE
STŘEDNÍ
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
JAZYKOVÁ
ŠKOLA