Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení   pro školní rok 2017/2018 do oborů:

63-41-M/02 Obchodní akademie
a
78-42-M/02 Ekonomické lyceum.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Seznam přijatých a nepřijatých žáků na obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (s nástupem 1. 9. 2017)

Seznam přijatých a nepřijatých žáků na obor 63-41-M/02 Obchodní akademie (s nástupem do školy 1. 9. 2017)

Seznam přijatých a nepřijatých žáků na obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (s nástupem do školy 1. 9. 2017)

Seznam přijatých a nepřijatých žáků na obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum (s nástupem do školy 1. 9. 2017)

K potvrzení zájmu stát se žákem pedagogických oborů  v naší  škole odevzdejte zápisový lístek
(osobně, poštou)
nejpozději do 17. 5. 2017.

Share Button
OBCHODNÍ
AKADEMIE
STŘEDNÍ
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
JAZYKOVÁ
ŠKOLA