Aktuality:

Informace pro neúspěšné maturanty.

Pokud jste se dosud nepřihlásili k podzimnímu termínu maturitních zkoušek, je nezbytné přihlásit se do 25. července 2020 poštou, emailem, či osobně. Jinak nebudete připuštěni ke konání podzimních maturitních zkoušek.


Informace pro nově přijaté žákyně do 1. ročníků ve školním roce 2020/21.

Žákyně, které mají zájem o UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE, by měly v co nejkratší době (nejpozději do 26.6.2020) kontaktovat vedoucí DM pí. BONKOVOU na email bonkova@oaspgsberoun.cz, nebo na telefon 311 604 930, 311 604 938 (604 350 775).

Pro nové žáky a žákyně 1. ročníků oborů OA a EL jsou určené informace o organizaci začátku školního roku a požadované učebnice


Pro všechny platí povinnost dodržovat hygienická opatření v celém areálu školy – viz POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.


 

Share Button
OBCHODNÍ
AKADEMIE
STŘEDNÍ
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
JAZYKOVÁ
ŠKOLA