Aktuality:

Informace pro uchazeče o studium.

Jednotná přijímací zkouška (z ČJ a MA) proběhne 8.června 2020.

Školní přijímací zkoušky (pouze pro obor PMP – denní studium) se konají 4. a 5. června. Nutné přinést vyplněné „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“. Více informací obdržíte v pozvánce poštou. 


Informace pro 1. – 3. ročníky

Na základě výnosu MŠMT rozhodlo vedení školy, že od úterý 9. června 2020 se mohou žáci dobrovolně účastnit výuky, která bude probíhat formou konzultací ve skupinách max. po 15 žácích. NUTNÉ je, aby se žáci PŘEDEM písemně (emailem) domluvili s vyučujícím vzhledem k probíhajícím maturitním zkouškám.

I nadále bude pokračovat výuka na dálku (v omezené míře s ohledem na maturity).

Známky za 2. pololetí budou uzavřeny do pátku 19. června 2020. V případě neplnění úkolů distančního studia proběhne dodatečné, event. komisionální zkoušení (ve škole) 22. – 26. června 2020.

Pro všechny platí povinnost dodržovat hygienická opatření v celém areálu školy – viz POKYNY k ochraně zdraví a provozu školy.


Během uzavření školy jsou žáci a žákyně povinni plnit úkoly, které jim zadávají vyučující v systému Bakaláři nebo v jiných domluvených formách komunikace. Ti, kteří se nemohou připojit na webové stránky Bakaláři, kontaktují urychleně správce na email karhosek@seznam.cz a přístup jim bude vytvořen.
Přístup k úkolům v Bakalářích je možné pouze na PC (nikoli z mobilu), vybrat v menu : DOKUMENTY – PŘEHLED – zvolit vyučujícího z VEŘEJNÉ DOKUMENTY UČITELŮ

Informace pro strávníky ve školní jídelně

Od 10. do 26. června 2020 se bude vařit ve školní kuchyni pro žáky i vyučující. NUTNÉ je předem přihlásit požadované obědy na email berdychova@oaspgsberoun.cz

Share Button
OBCHODNÍ
AKADEMIE
STŘEDNÍ
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
JAZYKOVÁ
ŠKOLA