Aktuality:

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období se konají 2. – 4. září 2019 na SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. 

Podrobný rozpis viz JZSpodzim-2019prilohy1-7


  Pro žáky ekonomických oborů nastupující ve školním roce 2019/20 jsou určeny informace, učebnice požadované v jednotlivých předmětech a informace k adaptačnímu kurzu.


Od září 2019 otevíráme přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ z MATEMATIKY. Ke stažení závazná přihláška.


Od září 2019 otevíráme na Jazykové škole s p.s.j.z. specializovaný kurz LEGAL ENGLISH se zaměřením na základní terminologii z vybraných oblastí práva a obchodních smluv.

Share Button
OBCHODNÍ
AKADEMIE
STŘEDNÍ
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
JAZYKOVÁ
ŠKOLA