Přijďte se podívat na dny otevřených dveří!

Ekonomické obory:
7. 12. 2016 a 11. 1. 2017

Pedagogické obory:
16. 11. 2016 a 4. 1. 2017

Share Button
OBCHODNÍ
AKADEMIE
STŘEDNÍ
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
JAZYKOVÁ
ŠKOLA